Đầu in mã vạch Honeywell PM42

Đầu in mã vạch Honeywell PM42 nằm trong nhóm linh kiện hao mòn thay thế cho dòng máy in mã vạch Honeywell PM Series. Cấu tạo chính đầu in mã vạch Honeywell PM42 là hệ thống điểm điốt bán dẫn truyền nhiệt.Độ rộng đầu in Honeywell PM42 lên tới 4 inch, độ rộng khả dụng… Continue reading Đầu in mã vạch Honeywell PM42