Motor máy in Honeywell PX4i

Motor máy in Honeywell PX4i bao gồm pully 2 rãnh tạo kết nối với dây curoa cho liên kết với trục cuộn mực và trục cao su roller tuần hoàn liên tục. Lưu ý: Sử dụng nguồn điện ổn định . Rack cắm motor phải khớp với chân cắm trên board main. Không tự do… Continue reading Motor máy in Honeywell PX4i

Cảm biến nhãn máy in Honeywell PX4i

Cảm biến nhãn máy in Honeywell PX4i (Label Stop Sensor) cho phép máy in nhận biêt định dạng, kiểu nhãn được in một cách chính xác. Đặc điểm cảm biến: Cảm biến nhận nhãn - Media Sensor bao gồm: Up Sensor và Lower Sensor. Label Stop Sensor có thể di chuyển cho phù hợp nhiều… Continue reading Cảm biến nhãn máy in Honeywell PX4i