Cảm biến nhãn máy in Honeywell PX4i

Cảm biến nhãn máy in Honeywell PX4i (Label Stop Sensor) cho phép máy in nhận biêt định dạng, kiểu nhãn được in một cách chính xác. Đặc điểm cảm biến: Cảm biến nhận nhãn - Media Sensor bao gồm: Up Sensor và Lower Sensor. Label Stop Sensor có thể di chuyển cho phù hợp nhiều… Continue reading Cảm biến nhãn máy in Honeywell PX4i