Cảm biến lột nhãn Zebra 105SL Plus

Cảm biến lột nhãn máy in Zebra 105SL Plus đảm nhiệm chức năng nhận diện khi nào nhãn được lột hay tách khỏi backing trong quá trình nhãn tuần tự được in và bóc tách. Đặc điểm cảm biến và một số phụ kiện cần thiết cho ứng dụng Peel Off trên Zebra 105SL Plus… Continue reading Cảm biến lột nhãn Zebra 105SL Plus