Trục cao su máy in Zebra GT800

Trục cao su máy in GT800 thực hiện chức năng làm bộ đệm đồng thời kéo nhãn tuần tự trong quá trình in. Những trường hợp cần thay thế trục cao su máy in Zebra GT800 Trục cao su bị "chai" mòn - mất tính đàn hồi --> không thể kéo nhãn. Trục cao su… Continue reading Trục cao su máy in Zebra GT800