Main máy in Zebra GX420t

Main máy in Zebra GX420t đảm nhiệm tất cả các tác vụ liên quan đến in nhãn như điều khiển cảm biến, motor, các phụ kiện kèm theo như dao cắt, bộ cuộn nhãn,.... Một số trường hợp cần thay thế main máy in Zebra GX420t Main bị chập cháy do nước hay độ ẩm… Continue reading Main máy in Zebra GX420t

Cảm biến giấy máy in Zebra GX420t

Cảm biến nhãn máy in Zebra GX420t cho phép máy in nhận biến được các loại nhãn phổ biến loại nhãn được sử dụng, và dò được định dạng nhãn GAP/Notches chẳng hạn. Có hai loại cảm biến nhận nhãn được sử dụng trên dòng Zebra GX Series: 1- Upper Gap Sensor ( cố định… Continue reading Cảm biến giấy máy in Zebra GX420t