Cảm biến giấy máy in Zebra GX420t

Cảm biến nhãn máy in Zebra GX420t cho phép máy in nhận biến được các loại nhãn phổ biến loại nhãn được sử dụng, và dò được định dạng nhãn GAP/Notches chẳng hạn. Có hai loại cảm biến nhận nhãn được sử dụng trên dòng Zebra GX Series: 1- Upper Gap Sensor ( cố định… Continue reading Cảm biến giấy máy in Zebra GX420t