Trục cao su máy in Zebra S4M

Trục cao su máy in Zebra S4M làm nhiệm vụ là giá đỡ đồng thời kéo nhãn một cách tuần tự và liên tục trong quá trình in. Khi nào thì cần thay thế trục cao su máy in Zebra S4M ? Trục bị quá "chai, lì" do thời dài in và không còn ma… Continue reading Trục cao su máy in Zebra S4M