Dây curoa máy in Zebra Z4M

Dây curoa máy in Zebra Z4M đảm bảo chức năng kéo nhãn từ motor tới trục cao su một cách tuần hoàn liên tục. Khi nào cần thay thế dây curoa máy in Zebra Z4M ? Dây curoa bị đứt do căn chỉnh quá căng. Dây curoa bị mòn chân răng trong khoảng thời gian… Continue reading Dây curoa máy in Zebra Z4M