Cảm biến giấy máy in Zebra ZM400

Cảm biến nhận nhãn máy in Zebra ZM400 thực hiện chức năng nhận biết loại nhãn được lắp vào máy in là Black Mark, Gap/Notch, Hole,...Cảm biến nhãn ZM400 có thể di chuyển (Reflecitve) nhằm xác định vị trí phân định loại nhãn cần in. Những lưu ý khi sử dụng cảm biến nhãn Zebra… Continue reading Cảm biến giấy máy in Zebra ZM400