Dây curoa máy in Zebra ZM600

Dây curoa máy in Zebra ZM600 là cầu nối truyền lực từ motor sang trục cao su nhằm kéo nhãn tuần tự trong suốt quá trình in tem.   Những trường hợp cần thay thế dây curoa Zebra ZM600 Dây bị mòn hết chân răng, không thể kéo nhãn. Dây bị đứt do căn chỉnh… Continue reading Dây curoa máy in Zebra ZM600