Nâng cấp Firmware máy in Zebra ZT410 ZT420

Đặt vấn đề: Cách nâng cấp Firmware mới nhất cho máy in ZT410 ? Máy in Zebra ZT420 bị treo khi khởi động ? Cảm biến nhận nhãn không chính xác trên máy in Zebra ZT410 ? Áp dụng: Máy in mã vạch Zebra ZT400 Series: Zebra ZT410, Zebra ZT420 Zebra Xi4 Series: 110Xi4, 140Xi4,… Continue reading Nâng cấp Firmware máy in Zebra ZT410 ZT420