Đầu in mã vạch Zebra ZT421

Đầu in mã vạch Zebra ZT421 cung cấp hai loại độ phân giải đầu in 203 dpi và 300 dpi - haons đổi, nâng cấp thông qua kit chuyển đổi: pully, dây curoa ZT400 & đầu in. Độ rộng đầu in Zebra ZT421 lên tới 16.8 cm --> đáp ứng cho các lại tem có… Continue reading Đầu in mã vạch Zebra ZT421